Microsoft Invite - Tổ chức họp nhóm trên iOS

Khi tìm kiếm tải ứng dụng trên App Store nếu không thấy ứng dụng đồng nghĩa bạn đang sử dụng Apple Store Việt Nam, cần chuyển sang Apple Store USA hay Canada. 
Để tạo một tài khoản Apple với Store Mỹ, bạn dùng iTunes truy cập vào trang ứng dụng, nhấn nút Get ở ứng dụng miễn phí và chọn Create Apple ID > Continue. Trong giao diện Provide a payment method, bạn nhấn vào liên kết Click here, chọn USA ở phần Select a country or region để chuyển Store sang Mỹ (mặc định là Việt Nam). 

Microsoft Invite - Tổ chức họp nhóm trên iOS ảnh 1

Invite cung cấp tùy chọn đăng nhập Sign in with Office 365 (đăng nhập với tài khoản Office 365 của Microsoft) hay Sign in with other account để tạo mới tài khoản, điền các thông tin cần thiết, sau đó truy cập email để xác nhận tài khoản và tiến hành đăng nhập. Để dễ dàng theo dõi ở thời gian thực, bạn nên đồng ý để ứng dụng gửi thông báo bằng cách nhấn OK ở pop up Invite would like to send you notifications hiện ra. 

Để tạo một cuộc họp nhóm mới, bạn nhấn nút dấu + ở góc phải trên, đặt tên cuộc họp vào ô Your event name here, nhấn Invite people để chọn danh sách những người có trong danh bạ (những người này phải có email) để mời họp hoặc có thể nhập trực tiếp email của người muốn mời vào ô Type a name or an email address. Ở phần Suggest days & times bạn chọn ngày giờ cho buổi họp, chọn thời gian cũng như độ dài buổi họp ở ô Custom; thêm địa điểm họp vào ô Pick a place cũng như mô tả chi tiết cuộc họp vào ô Add details. Xong nhấn Next > Send để gửi lời mời họp. 

Microsoft Invite - Tổ chức họp nhóm trên iOS ảnh 2

Sau khi hoàn tất, Microsoft Invite sẽ gửi một Email đến cho người nhận thông báo về buổi họp với đầy đủ thông tin chi tiết. Khi người nhận lời mời chưa mở email hay gửi lời xác nhận, bạn sẽ thấy dòng chữ Waiting on 1 response trên giao diện Invite. 
Người nhận chỉ cần truy cập vào email, chọn Response here, đánh dấu tick vào ô thời gian để đồng ý hoặc chọn None of the above để từ chối khoảng thời gian do không phù hợp. 

Microsoft Invite - Tổ chức họp nhóm trên iOS ảnh 3

Những người đã đồng ý tham gia cuộc họp với thời gian bạn định sẵn sẽ xuất hiện ngay bên dưới khung thời gian, nhưng tên sẽ được thu ngắn lại để dễ nhìn hơn khi có nhiều người trong danh sách này. 

Để dễ nhận diện, Invite cho phép người dùng thay đổi avatar bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu 3 gạch ở góc trái, nhấn vào ô tròn của avatar, ở thông báo pick photo bạn chọn ảnh có trong thư viện (photo library), trong camera roll hay trực tiếp dùng camera để chụp lại. 

Đọc thêm