Tin công nghệ 15-11: Độc đáo giải pháp cải thiện chất lượng không khí thông minh

(PLO)- Tin công nghệ 15-11 sẽ có nội dung như giải pháp cải thiện chất lượng không khí thông minh, OpenAI tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ Microsoft cho ChatGPT 5, Zalo AI ra mắt bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt miễn phí.

Video: Tin công nghệ 15-11

Đọc thêm