Video: Google Doodle vinh danh những người phụ nữ nhân ngày 8-3

VIDEO

Thất vọng vì sự áp bức và bất bình đẳng mà họ phải chịu đựng từ lâu, vào đầu thế kỷ 20, phụ nữ trở nên mạnh dạn hơn trong việc vận động mọi người để thay đổi. Năm 1908, một nhóm phụ nữ tuần hành qua các đường phố của thành phố New York để yêu cầu được trả lương cao hơn, thời gian làm việc ngắn hơn và quyền bỏ phiếu.

Ngày tôn vinh phụ nữ đầu tiên được tổ chức trên toàn nước Mỹ vào năm 1909, và hiện tại đang được duy trì ở hàng chục quốc gia trên thế giới.  

Mới đây, Google đã tôn vinh những người phụ nữ thông qua tính năng Doodle (được minh họa bởi Thoka Maer), từ đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống của họ ở những nền văn hóa khác nhau. 

“Tôi muốn tất cả phụ nữ có thể thực sự lựa chọn cuộc sống mà họ muốn sống và nhận được tất cả sự tôn trọng mà họ xứng đáng được hưởng. Tất cả chúng ta thức dậy vào buổi sáng và đều có mục đích, dù lớn hay nhỏ. Tất cả đều quan trọng”, Maer chia sẻ.

Đọc thêm