TGDĐ vào Top công ty kinh doanh hiệu quả

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của TGDĐ qua các năm

TOP 50 là Bảng xếp hạng giá trị do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên dựa vào 3 chỉ số tăng trưởng chính: doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu trong 3 năm liên tiếp.

Nhìn lại quá trình phát triển của TGDĐ với doanh thu của toàn công ty năm 2016 là 44.613 tỷ với lợi nhuận sau thuế 1.578 tỷ đồng, tăng lần lượt 77% và 47% so với 2015. Dù tốc độ mở cửa hàng nhanh chóng, thậm chí tới mức bất ngờ đối với nhiều người nhưng việc này lại được thực hiện trong sự hoạch định kỹ càng và quản lý chặt chẽ. Với các chuỗi bán lẻ mới, TGDĐ đều có sự đầu tư và nghiên cứu thận trọng để hiểu sâu sắc về ngành hàng trước khi tiến hành mở rộng một cách thần tốc.

Trên thị trường chứng khoán, mã MWG thuộc rổ VN30-Index, luôn tăng điểm đều đặn và trở thành mã chứng khoán ưa thích của các nhà đầu tư hướng đến sự an toàn và lành mạnh. Các chỉ số ROE, ROA, tỷ suất EBIT, tỷ suất lợi nhuận gộp đều cho thấy TGDĐ xứng đáng là công ty kinh doanh hiệu quả số một trên sàn.

 

Đọc thêm