Thư viện thông minh giúp trẻ em yêu thích việc học tập

AUDIO bài viết

Dân tộc Mường thuộc nhóm các dân tộc thiểu số khó khăn nhất Việt Nam với mức độ phát triển tụt hậu đáng kể so với mặt bằng chung.

Dự án “Ngôi Làng Hy Vọng” năm nay sẽ giúp cải thiện môi trường nhà ở, từ đó mang đến thay đổi tích cực cho gần 16.500 người dân toàn xã Quyết Thắng.

Sau khi được cải tạo, nhà ở sẽ được sử dụng tối ưu cho nhiều mục đích như tổ chức các sự kiện cộng đồng, đào tạo và phát triển kỹ năng cũng như làm chỗ trú ẩn khẩn cấp khi xảy ra thiên tai.

Đặc biệt, dự án còn hỗ trợ việc dạy và học cho 2.500 học sinh, giáo viên thông qua các buổi tập huấn nâng cao nhận thức và các tủ sách thư viện trường học.

Bên cạnh đó, dự án còn hỗ trợ những nguồn tài liệu giáo dục chất lượng từ hai thư viện thông minh, khuyến khích các trẻ em dân tộc thiểu số yêu thích việc học tập hơn.

ngoi-lang-hy-vong

“Tại Việt Nam, LG đã thực hiện nhiều hoạt động xã hội nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và dự án “Ngôi Làng Hy Vọng” là một ví dụ tiêu biểu” - Ông Sung Woo Nam, Giám đốc Điều hành LG Electronics Việt Nam cho biết.

Trước đó vào năm 2020, dự án này đã góp phần cải thiện điều kiện sống của hơn 11.000 người dân thông qua việc nâng cấp hệ thống nhà ở cùng các thiết bị gia dụng cần thiết, chất lượng nước và vệ sinh.

Đọc thêm