TikTok yêu cầu mật mã iPhone để làm gì?

TikTok yêu cầu mật mã iPhone để làm gì?

(PLO)- Theo một số thành viên trên diễn đàn Reddit, bỗng nhiên ứng dụng TikTok yêu cầu mật mã iPhone để tiếp tục sử dụng, điều này khiến người dùng cảm thấy không an toàn.

Tin công nghệ ngày 3-10: TikTok sắp thu phí người dùng?

TikTok thu phí người dùng

(PLO)- Tin công nghệ ngày 3-10 sẽ có nội dung như TikTok sắp thu phí người dùng, tính năng Live Voicemail có thể khiến bạn mất tiền ngân hàng, Chợ Tốt và FPT Shop hợp tác, Meta xác nhận sử dụng bài đăng trên Facebook để đào tạo AI.

Xem thêm