12 tấm hình đẹp về ảnh phản chiếu trong mắt

12 tấm hình đẹp về ảnh phản chiếu trong mắt ảnh 1

Chống chếnh. Ảnh: Diego Jiménez.

12 tấm hình đẹp về ảnh phản chiếu trong mắt ảnh 2

Vòng macro. Ảnh: Michai IK8.

12 tấm hình đẹp về ảnh phản chiếu trong mắt ảnh 3

Bầu trời trong mắt ai. Ảnh: Chris Potako.

12 tấm hình đẹp về ảnh phản chiếu trong mắt ảnh 4

Đồng màu. Ảnh: Jon Wolding.

12 tấm hình đẹp về ảnh phản chiếu trong mắt ảnh 5

Bay cao. Ảnh: Tim Nummy.

12 tấm hình đẹp về ảnh phản chiếu trong mắt ảnh 6

Màn hình lớn. Ảnh: Timothy Schubert.

12 tấm hình đẹp về ảnh phản chiếu trong mắt ảnh 7

Mùa thu. Ảnh: William Brown.

12 tấm hình đẹp về ảnh phản chiếu trong mắt ảnh 8

Nguyện cầu. Ảnh: Jack Gebhardt.

12 tấm hình đẹp về ảnh phản chiếu trong mắt ảnh 9

Video cuộc sống. Ảnh: Rob Huber.

12 tấm hình đẹp về ảnh phản chiếu trong mắt ảnh 10

Mắt sắc. Ảnh: Mick Anders.

12 tấm hình đẹp về ảnh phản chiếu trong mắt ảnh 11

Ghế nha sĩ. Ảnh: Michael Chiri.

12 tấm hình đẹp về ảnh phản chiếu trong mắt ảnh 12

Phản chiếu giấc mơ. Ảnh: Candice.

Theo Châu An - Ảnh: Gizmodo (VNE)

Đọc thêm