Cách làm lại CCCD gắn chip online

Cách làm lại CCCD gắn chip online
(PLO)- Nếu chẳng may làm mất căn cước công dân, bạn đọc có thể gửi yêu cầu làm lại CCCD gắn chip thông qua cổng Dịch vụ công Bộ Công an.
Xem thêm