Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh

Tuy đây là phần hậu cảnh bị xóa mờ, người chụp vẫn có thể sáng tạo và sắp đặt một cách có chủ ý để tạo nên hình thù nhất định như bokeh xoáy, tròn, đa giác... Giáng sinh với những trang trí rực rỡ, màu sắc là thời điểm phù để khám phá nghệ thuật ảnh này.

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 1

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 2

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 3

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 4

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 5

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 6

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 7

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 8

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 9

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 10

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 11

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 12

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 13

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 14

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 15

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 16

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 17

Giáng sinh lung linh

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 18

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 19

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 20

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 21

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 22

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 23

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 24

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 25

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 26

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 27

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 28

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 29

Thú cưng đón Giáng sinh

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 30

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 31

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 32

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 33

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 34

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 35

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 36

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 37

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 38

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 39

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 40

Giáng sinh lung linh trong nghệ thuật ảnh bokeh ảnh 41

Theo Thanh Nga (VNE)

Đọc thêm