Nghìn lẻ tư thế nhắn tin điện thoại

"Khi đi lang thang chụp ảnh, tôi luôn bắt gặp ai đó đang mải mê với chiếc điện thoại", Holmes cho hay.

Ông đã chụp trong 2 tháng và chọn 26 tấm ưng ý về những hình ảnh con người vẫn chứng kiến hàng ngày như một cô gái vừa dùng điện thoại vừa đi trong mưa, một doanh nhân làm việc di động hay thời gian như ngừng trôi khi một phụ nữ nhìn chăm chú vào màn hình.

Nghìn lẻ tư thế nhắn tin điện thoại ảnh 1

Nghìn lẻ tư thế nhắn tin điện thoại ảnh 2

Nghìn lẻ tư thế nhắn tin điện thoại ảnh 3

Nghìn lẻ tư thế nhắn tin điện thoại ảnh 4

Nghìn lẻ tư thế nhắn tin điện thoại ảnh 5

Nghìn lẻ tư thế nhắn tin điện thoại ảnh 6

Nghìn lẻ tư thế nhắn tin điện thoại ảnh 7

Nghìn lẻ tư thế nhắn tin điện thoại ảnh 8

Nghìn lẻ tư thế nhắn tin điện thoại ảnh 9

Nghìn lẻ tư thế nhắn tin điện thoại ảnh 10

Nghìn lẻ tư thế nhắn tin điện thoại ảnh 11

Nghìn lẻ tư thế nhắn tin điện thoại ảnh 12

Nghìn lẻ tư thế nhắn tin điện thoại ảnh 13

Nghìn lẻ tư thế nhắn tin điện thoại ảnh 14

Nghìn lẻ tư thế nhắn tin điện thoại ảnh 15

Nghìn lẻ tư thế nhắn tin điện thoại ảnh 16

Nghìn lẻ tư thế nhắn tin điện thoại ảnh 17

Theo Châu An (VNE)

Đọc thêm