Ống kính rời có một không hai dành cho iPhone

"Đồ nghề" dạng quay tròn này mới được phát triển riêng cho iPhone 4 và iPhone 4S. Người sử dụng sẽ điều chỉnh giữa các ống kính Wide Angle (góc rộng), Tele (zoom xa) và Fisheye (mắt cá) để đạt được hiệu quả mong muốn.

Với ống rộng 0.7x, camera của iPhone bao quát được không gian rộng hơn, còn với tele 1.5x, khoảng cách với vật thể sẽ giảm một nửa trong khi hiệu ứng mắt cá 0.33x tạo ra những bức ảnh cong lạ mắt. iPhone Lens Dial có giá 250 USD.

Ống kính rời có một không hai dành cho iPhone ảnh 1

Ống kính rời có một không hai dành cho iPhone ảnh 2

Ống kính rời có một không hai dành cho iPhone ảnh 3

Ống kính rời có một không hai dành cho iPhone ảnh 4

Ống kính rời có một không hai dành cho iPhone ảnh 5

Ống kính rời có một không hai dành cho iPhone ảnh 6

Ống kính rời có một không hai dành cho iPhone ảnh 7

Ống kính rời có một không hai dành cho iPhone ảnh 8

Ống kính rời có một không hai dành cho iPhone ảnh 9

Ảnh iPhone Lens Dial.

Ống kính rời có một không hai dành cho iPhone ảnh 10

Ống kính rời có một không hai dành cho iPhone ảnh 11

Ống kính rời có một không hai dành cho iPhone ảnh 12

Ống kính rời có một không hai dành cho iPhone ảnh 13

Ống kính rời có một không hai dành cho iPhone ảnh 14

Ảnh chụp từ iPhone với ống góc rộng.

Theo Châu An (VNE)

Đọc thêm