PadFone 2 gặp lỗi "brick", khách hàng được đổi máy mới

Đọc thêm