Ý tưởng táo bạo với camera của iPhone

Ý tưởng táo bạo với camera của iPhone ảnh 1

Chuyển camera lên phần đỉnh.

Ý tưởng táo bạo với camera của iPhone ảnh 2

Chúng ta sẽ có hình ảnh đường trước mặt trong khi đang cúi gằm xuống nhắn tin.

Ý tưởng táo bạo với camera của iPhone ảnh 3

Bây giờ thì bạn có thể vừa đi bộ vừa nhắn tin mà vẫn biết được "chướng ngại vật" ở phía trước.

Ý tưởng táo bạo với camera của iPhone ảnh 4

Hy vọng là Apple sẽ "lắng nghe" ý tưởng này.

(Theo VNN / Maskonline)

Đọc thêm