Tổng giám đốc bán đất công cho chính mình!

Tổng giám đốc bán đất công cho chính mình!

Thứ Tư, ngày 11/7/2018

(PL)- Doanh nghiệp xin tỉnh Phú Yên giao đất không đấu giá xây biệt thự, chuyển thành đất ở rồi bán hết cho tổng giám đốc của doanh nghiệp này.

Gỡ vướng trong tách thửa, chuyển thành đất ở

Gỡ vướng trong tách thửa, chuyển thành đất ở

Thứ Tư, ngày 9/5/2012

Kiến nghị cho tách thửa, chuyển mục đích theo nhu cầu, không bắt buộc chuyển trọn thửa.

Khai miễn tiền sử dụng đất

Khai miễn tiền sử dụng đất

Thứ Sáu, ngày 6/4/2012

Tôi có một miếng đất vườn phù hợp quy hoạch và nay tôi muốn chuyển thành đất ở.