Cách cập nhật CCCD để tích hợp GPLX vào VNeID

Cách cập nhật CCCD để tích hợp GPLX vào VNeID
(PLO)- Theo Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT), việc người dân không thể tích hợp GPLX vào VNeID là do thiếu thông tin cá nhân, hoặc giấy tờ đang gắn với CMND (9 số), chưa được đổi sang CCCD (12 số).
Xem thêm