Đánh người để buộc khai đúng cũng có tội

Đánh người để buộc khai đúng cũng có tội

Thứ Năm, ngày 7/12/2017

(PL)- Quốc hội yêu cầu xử lý nghiêm hành vi bức cung bởi hàng loạt vụ án oan xảy ra thời gian qua cho thấy có hiện tượng này.