(PL) Người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế được miễn chi phí khám, chữa bệnh khi phát hiện, điều trị các bệnh truyền nhiễm; được cấp các vật dụng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày miễn phí; miễn phí di chuyển từ nhà đến cơ sở cách ly.


Ảnh: laodong.com.vn

Trường hợp người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tử vong thì được miễn chi phí cho việc quàn ướp, mai táng, di chuyển thi thể, hài cốt. Thông tư 32 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế quy định như trên.

Ngoài ra, người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế cũng được cung cấp bữa ăn theo yêu cầu nhưng phải tự thanh toán chi phí. Chỉ những người thuộc hộ nghèo theo quy định của Chính phủ mới được hỗ trợ tiền ăn là 40.000 đồng/ngày trong thời gian cách ly y tế. Quy định có hiệu lực từ ngày 15-4.

Đ.Liên