(PL) Bộ Lao động và Thương binh xã hội vừa ban hành thông tư 05 quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.


Ảnh minh họa: viconship.com

Theo đó, thuyền viên làm việc theo ca và được duy trì 24 giờ liên tục trong ngày, kể cả ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ. Thời gian làm tối đa 14 giờ làm việc trong 24 giờ liên tục; 72 giờ làm việc trong 7 ngày liên tục; được nghỉ ngơi tối thiểu 10 giờ trong 24 giờ liên tục và 77 giờ nghỉ ngơi trong 7 ngày liên tục.

Trường hợp khẩn cấp liên quan đến an ninh, an toàn của tàu, hàng hóa, giúp đỡ tàu khác hoặc cứu người bị nạn, thuyền trưởng có quyền yêu cầu thuyền viên làm việc bất kỳ thời gian nào. Tuy nhiên sau thời gian này, thuyền trưởng phải đảm bảo cho thuyền viên được phép hưởng đủ thời gian nghỉ ngơi và nghỉ bù theo quy định. Bảng ghi thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên phải được lập bằng hai ngôn ngữ Việt- Anh và thông báo tại nơi dễ thấy trên tàu. Quy định có hiệu lực từ ngày 19-4.

Đ.Liên