Bao gồm các nội dung về giám sát giao dịch chứng khoán; quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông; cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã; chế độ phụ cấp đặc thù; thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng...

CT 01/CT-BYT ngày 18-1: Tăng cường an toàn tiêm chủng và giám sát các phản ứng sau tiêm chủng.

CT 01/CT-BTP ngày 18-1: Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

CĐ 01/CĐ-LĐTBXH ngày 22-1: Về thực hiện các giải pháp hỗ trợ người lao động ở các DN gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

TT 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21-1: Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

TT 02/2013/TT-NHNN ngày 21-1: Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

CT 02/CT-BCT ngày 17-1: Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

TT 02/2013/TT-BCT ngày 18-1: Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013.

QĐ 03/2013/QĐ-UBND ngày 17-1: Điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố.

QĐ 04/2013/QĐ-TTg ngày 14-1:

Về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

QĐ 04/2013/QĐ-UBND ngày 17-1: Ban hành Quy trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

TT 05/2013/TT-BTC ngày 9-1: Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

TT 06/2013/TT-BTC ngày 9-1: Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô.

QĐ 07/2013/QĐ-TTg ngày 24-1: Chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

QĐ 08/2013/QĐ-TTg ngày 24-1: Chế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

TT 09/2013/TT-BTC ngày 17-1: Sửa đổi Thông tư 104/2012/TT-BTC ngày 25/06/2012 của Bộ Tài chính quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

QĐ 10/2013/QĐ-TTg ngày 24-1: Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự, quản lý thi hành án hình sự và công tác trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong quân đội.

QĐ 11/2013/QĐ-TTg ngày 24-1: Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

TT 12/2013/TT-BTC ngày 21-1: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

QĐ 12/2013/QĐ-TTg ngày 24-1: Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


Ảnh minh họa: giaoduc.edu.vn

TT 13/2013/TT-BTC ngày 25-1:

Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

TT 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28-12: Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

TT 19/2012/TT-BVHTTDL ngày 28-12: Quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài

QĐ 56/QĐ-BTTTT ngày 21-1: Thừa nhận phòng đo kiểm.

QĐ 99/QĐ-BXD ngày 22-1: Thành lập Ban Điều hành và phân công nhiệm vụ thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam".

CV 126/BXD-KTXD ngày 22-1: Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án ĐTXDCT.

QĐ 203/QĐ-TTg ngày 22-1: Phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Trà Thái Nguyên.

CV 242/BVHTTDL-TCCB ngày 22-1: Về Nghị định 105/2012/NĐ-CP về tổ chức lễ tang, cán bộ, công chức, viên chức.

QĐ 386/QĐ-BCT ngày 18-1: Phê duyệt "Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

NQ 561/2013/NQ-UBTVQH13 ngày 16-1: Hướng dẫn thi hành một số điều của NQ 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc Hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Mọi thắc mắc, liên hệ văn bản vui lòng gửi thư về danglien@phapluattp.vn, điện thoại 08 39910101, 0906 612 676 (gặp cô Liên)