19 tuổi có thể làm con nuôi người khác?

Nay cháu vừa tròn 19 tuổi, xin hỏi tôi có thể làm thủ tục nhận cháu về làm con nuôi được không?

Pham Thu Hue (phamhue99@yahoo.com.vn)

Luật sư HỒ THỊ PHÙNG HÂN, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Luật Con nuôi 2010 hiện hành quy định người được nhận làm con nuôi phải là trẻ em dưới 16 tuổi; hoặc người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi; được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.…

Đối với người nhận con nuôi, phải đảm bảo các điều kiện sau đây: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; có tư cách đạo đức tốt.

Luật cũng quy định những người sau đây không được nhận con nuôi: Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang chấp hành hình phạt tù; chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em…

Theo thông tin bạn cung cấp thì người được nhận làm con nuôi vừa tròn 19 tuổi. Đối chiếu với quy định hiện hành thì bạn không thể nhận người này làm con nuôi.