30 học bổng Tài năng trẻ Sasakawa, Nhật Bản năm học 2014-2015

Đối tượng: Học viên đang theo học chương trình đào tạo sau ĐH bậc thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở ĐHQGHN thuộc các chuyên ngành/có đề tài nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực sau: Khoa học xã hội và nhân văn, môi trường, vấn đề quốc tế, phát triển kinh tế; có kết quả học tập tốt và có khả năng nghiên cứu độc lập; có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt; thể hiện tiềm năng trở thành nhà lãnh đạo trẻ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam; tuổi: Dưới 30 tuổi đối với học viên cao học và dưới 40 tuổi đối với nghiên cứu sinh; ưu tiên học viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, có bài viết đăng tạp chí, hội thảo, hội nghị…

Lưu ý: Không xét đối với những học viên đang học học kỳ cuối của khóa học.

Giá trị mỗi suất học bổng: 1.000 USD/học viên/năm học.

Số lượng học bổng: Tối đa 30 suất.

Hồ sơ đăng ký học bổng: Hai bộ, trong đó một bộ tiếng Việt và một bộ dịch sang tiếng Anh gồm: Bản tự giới thiệu của học viên, dán ảnh, có xác nhận của đơn vị đào tạo; kế hoạch học tập/nghiên cứu; đề cương chi tiết của đề tài/nghiên cứu; kết quả học tập; thư giới thiệu của cán bộ hướng dẫn trực tiếp; bài phát biểu cảm tưởng của học viên khi được xét nhận học bổng; bản phôtô chứng minh nhân dân; bản phôtô các chứng nhận (nếu có) về: Thành tích học tập, chứng chỉ ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, hoàn cảnh...

Tất cả giấy tờ trên yêu cầu học viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin: Xét chọn học bổng Tài năng trẻ Sasakawa năm học 2014-2015, họ và tên, ngày sinh, địa chỉ khoa, trường, điện thoại, email, danh mục các loại giấy tờ có.

Học viên của ĐHQGHN có đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng 406, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước 20-8-2014.

Công văn và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng của đơn vị gửi về ĐHQGHN, Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước 22-8-2014.

NHẬT TÚ

UBND TP.HCM đề nghị tiếp tục giữ nguyên lộ trình học phí và việc quy định mức sàn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non. Ảnh: PHẠM ANH

TP.HCM đề xuất giữ nguyên mức sàn học phí

(PLO)- TP.HCM đề nghị giữ nguyên lộ trình học phí và việc quy định mức sàn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.