8 di tích tuyệt đẹp của Hà Nội trên phim nằm ở đâu?

(PLO)-  Nhân sự kiện Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI), Viện Phim Việt Nam (Bộ VHTTDL) thực hiện triển lãm "Bối cảnh quay phim là các di tích, di sản văn hóa của Hà Nội" từ ngày 8 đến 12-11-2022 tại khách sạn Daewoo, Hà Nội. Đây là vị trí trên bản đồ của tám di tích độc đáo, tuyệt đẹp của Hà Nội trong triển lãm này.
8 di tích tuyệt đẹp của Hà Nội trên phim nằm ở đâu? ảnh 1