Từ khóa:

#Anh Đỗ Thế Tuấn
Tìm thấy 1 kết quả
Vị cứu tinh của đồng hồ cổ

Vị cứu tinh của đồng hồ cổ

(PL)- Ít người dám theo nghề phục chế đồng hồ cổ bởi sự đào thải rất khắc nghiệt của thị trường. Vậy mà vẫn có người không thể bỏ nghề, như bác sĩ không thể bỏ được bệnh nhân của mình.