9 bức ảnh đắt giá trong lịch sử nhân loại

9 bức ảnh đắt giá trong lịch sử nhân loại

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Ngô Đình Nhiệm, dấu chân người đầu tiên trên Mặt trăng... là những bức ảnh đắt giá trong lịch sử thế giới.