Mới đây, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Theo đó, trong dự thảo thông tư lần này có nhiều nội dung được bổ sung, sửa đổi liên quan đến việc cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

Trong đó, dự thảo bổ sung nội dung thu phí cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam cho người nước ngoài có thời hạn từ 5 năm đến không quá 10 năm thu với mức phí là 165 USD/thẻ.

Dự thảo cũng bãi bỏ một số nội dung như thu phí 5 USD/thẻ tạm trú đối với trường hợp người nước ngoài được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực nhiều lần ký hiệu LĐ, ĐT thời hạn trên 1 năm.

Bãi bỏ nội dung thu phí 5 USD/người đối với cấp thị thực tại của khẩu có giá trị không quá 15 ngày trong trường hợp người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực, sau đó xuất cảnh sang nước thứ ba rồi nhập cảnh trở lại Việt Nam cách thời điểm xuất cảnh chưa đến 30 ngày.