Làm CCCD, số CMND cũ có được giữ nguyên?
(PLO)- Trong trường hợp chuyển từ  CMND chín số sang CCCD thì số định danh được thay đổi. Nếu chuyển từ CMND 12 số thì số định danh vẫn được giữ nguyên.

Giấy chứng minh nhân dân (CMND) của tôi sắp hết hạn, tôi muốn chuyển sang sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD). Tuy nhiên, nếu chuyển đổi từ CMND sang CCCD thì số CMND của tôi có được giữ nguyên hay không? Nếu không thì thủ tục xác nhận số CMND cũ ra sao?

Bạn đọc Trần Văn Giàu (Thủ Đức, TP.HCM)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 15 Thông tư 07/2016 của Bộ Công an quy định thu, nộp, xử lý CMND khi công dân chuyển từ CMND chín số, CMND 12 số sang thẻ CCCD như sau:

-  Trường hợp CMND chín số còn rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) thì cắt góc phía trên bên phải mặt trước của CMND đó, mỗi cạnh góc vuông là 2 cm, ghi vào hồ sơ và trả CMND đã được cắt góc cho người đến làm thủ tục.

- Trường hợp CMND số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) thì thu, hủy CMND đó, ghi vào hồ sơ và cấp giấy xác nhận số CMND.

- Đối với CMND 12 số, cắt góc phía trên bên phải mặt trước của CMND đó, mỗi cạnh góc vuông là 1,5 cm, ghi vào hồ sơ trả CMND đã cắt góc cho người đến làm thủ tục.

Vậy nếu giấy CMND của anh Giàu là giấy CMND chín số thì khi chuyển sang thẻ CCCD, số định danh cá nhân của anh ghi trên CCCD sẽ thay đổi, khác với số định danh ghi trên giấy CMND cũ. Trong trường hợp này, nếu cần thiết anh có thể yêu cầu xác nhận số CMND.

Trong trường hợp chuyển từ CMND 12 số sang CCCD thì số định danh vẫn được giữ nguyên, không thay đổi.

Về thủ tục xác nhận số CMND, khoản 1 Điều 13 Thông tư 66/2015 của Bộ Công an quy định, giấy xác nhận số CMND do cơ quan công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ CCCD lập để xác nhận số CMND chín số đã được cấp lần gần nhất khi công dân có yêu cầu xác nhận số CMND cũ.

Theo Điều 26 Luật CCCD, công dân có thể tới cơ quan quản lý CCCD của Bộ Công an; công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương; công an huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Trong trường hợp của anh Giàu, anh có thể đến cơ quan Công an quận Thủ Đức để làm thủ tục xác nhận số CMND. Ngay sau khi nhận CMND đã cắt góc hoặc sau đó, nếu công dân có yêu cầu thì cơ quan tiến hành cắt góc CMND chín số có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số CMND cho công dân.

TRÚC PHƯƠNG ghi