Từ khóa:

#bão số 12
Tìm thấy 148 kết quả
Bão số 12 gây mưa rất to ở miền Trung

Bão số 12 gây mưa rất to ở miền Trung

(PLO)- Bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung bộ, trọng tâm từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sau khi vào đất liền, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.