Bỏ các thủ tục đăng ký, quản lý cư trú sẽ tiết kiệm 300 tỉ/năm

Trong dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cư trú của mình, Bộ Công an cũng đề xuất bãi bỏ một số thủ tục hành chính liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú.

Theo đó, bộ này đưa ra hai giải pháp và đánh giá đầy đủ những mặt tích cực cũng như tiêu cực. Cụ thể: Giải pháp 1 là giữ nguyên các quy định về thủ tục hành chính trong đăng ký, quản lý cư trú. Với giải pháp này, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành được giữ nguyên để áp dụng. Giải pháp 2 là bãi bỏ một số thủ tục hành chính liên quan tới đăng ký, quản lý cư trú.

Bộ Công an cho rằng việc bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú sẽ giúp tiết kiệm khoảng 300 tỉ đồng/năm. Ảnh minh họa

Tiết kiệm chi phí cho người dân

Đối với giải pháp 1, Bộ Công an cho rằng sẽ duy trì thủ tục hành chính phức tạp, rườm rà, chồng chéo, mâu thuẫn, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân; gây tốn kém về thời gian, chi phí cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính liên quan tới đăng ký cư trú; tạo nên bộ máy cồng kềnh, nhiều khâu trung gian và tạo gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong quản lý cư trú.

Đối với giải pháp 2, Bộ Công an đánh giá sẽ xóa bỏ cơ bản các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây phiền hà cho người dân; hoàn thiện các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, đơn giản, tiết kiệm thời gian và thuận tiện cho đối tượng phục vụ;

Cùng với đó, giải pháp này sẽ giúp công khai, minh bạch tất cả thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và thích hợp trên cơ sở cập nhật thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý; qua đó góp phần đơn giản, minh bạch hóa, công khai hóa, tạo ra sự chuyển biến căn bản trong quan hệ giải quyết thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước với người dân;

Đặc biệt, việc cắt giảm này sẽ tiết kiệm chi phí cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên liên quan tới đăng ký thường trú, ước tính gần 300 tỉ đồng/năm.

Thủ tục nào bị bãi bỏ?

Theo Bộ Công an, thực hiện quản lý dân cư thông qua số định danh cá nhân trên cơ sở khai thác, cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thay thế hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu và sổ tạm trú dẫn tới những thay đổi quan trọng trong công tác quản lý cư trú.

Một số thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú cũng được bãi bỏ do các thông tin liên quan đến vấn đề nơi thường trú, nơi tạm trú, điều chỉnh thông tin liên quan của công dân đã được cập nhật và khai thác sử dụng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các thủ tục hành chính bãi bỏ, cụ thể: 

- Tách sổ hộ khẩu;

- Cấp đổi sổ hộ khẩu;

- Cấp lại sổ hộ khẩu;

- Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu;

- Xóa đăng ký thường trú;

- Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú;

- Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật;

- Cấp giấy chuyển hộ khẩu;

- Cấp đổi sổ tạm trú;

- Cấp lại sổ tạm trú;

- Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú;

- Gia hạn tạm trú;

- Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm