Bộ Công Thương phản hồi về việc trình văn bản

Liên quan đến bài viết “Bộ Công Thương trình văn bản từ thời ông Vũ Huy Hoàng”, đăng trên báo Pháp luật TP HCM ngày 7-2, Bộ Công Thương đã có phản hồi chính thức thông tin này.

Theo đó, Bộ Công Thương cho biết thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2015, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. Hồ sơ nghị định đầy đủ đã được trình Chính phủ vào ngày 14-12-2015 theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sau khi hồ sơ nghị định được trình lên Chính phủ, Bộ Công Thương đã tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo nghị định theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và ý kiến các thành viên Chính phủ.

Bộ Công Thương phản hồi về việc trình văn bản ảnh 1
Tờ trình nghị định về hàng hóa, dịch vụ và địa bàn độc quyền thương mại nhà nước được Bộ Công Thương trình Chính phủ đề ngày 14-12-2015 do ông Vũ Huy Hoàng ký.

Cụ thể, ngày 30-11-2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Văn bản số 119 báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ. Trên cơ sở báo cáo này của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo Bộ Công Thương báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2017 về vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, để phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2017, bên cạnh bộ hồ sơ của dự thảo nghị định đã được trình Chính phủ từ cuối năm 2015, Bộ Công Thương đã bổ sung thêm một báo cáo riêng được đóng dấu treo cùng Văn bản số 119 nêu trên để giải trình về các nội dung liên quan.

Bộ Công Thương khẳng định đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có văn bản báo cáo về dự thảo nghị định và đã thực hiện việc báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2017 theo đúng quy chế làm việc của Chính phủ.