Bộ tem Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Bộ tem Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Tổng công ty Bưu điện VN (Vietnam Post) phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.