Bộ tư lệnh Biên phòng kiến nghị đầu tư bảo vệ biên giới

Thông tin tại hội nghị cho biết bộ đội biên phòng đang duy trì 1.608 tổ, chốt với hơn 9.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng với các lực lượng khác như công an, dân quân tự vệ để quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, các tổ, chốt nằm phân tán trên các tuyến biên giới phần lớn ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, hiểm trở; khí hậu thời tiết khắc nghiệt. Bởi vậy, cán bộ, chiến sĩ sinh hoạt, ăn ở tạm bằng nhà bạt; cơ sở vật chất thiếu thốn, không có điện, thiếu nước sinh hoạt, đường sá đi lại, thông tin liên lạc và công tác bảo đảm hậu cần gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, công tác và sức khỏe của bộ đội.

Để nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng kiến nghị Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng các nhà chốt trực; nâng cấp đường tuần tra tới các tổ, chốt trọng điểm; đầu tư công nghệ thông tin và lắp đặt hệ thống camera giám sát tại khu vực biên giới.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm