Những bàn tay đánh thức nhịp đập trái tim

Những bàn tay đánh thức nhịp đập trái tim

(PL)- Người làm trong ngành phẫu thuật tim có được hạnh phúc đặc biệt là kéo một bệnh nhân ra khỏi chỗ chết và giúp họ có một cuộc sống hoàn toàn mới với nhịp đập khỏe mạnh của trái tim.