Các trường hợp sân bay được tạm đóng cửa

Từ ngày 10-3, Nghị định 05/2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không (CHK), sân bay bắt đầu có hiệu lực.

Điểm đáng chú ý tại Nghị định 05 là quy định toàn bộ hoặc một phần kết cấu hạ tầng CHK, sân bay bị đóng tạm thời trong các trường hợp sau:

- Thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, sự cố, tai nạn hàng không và các tình huống bất thường khác uy hiếp đến an toàn hàng không, an ninh hàng không.

- Việc cải tạo, mở rộng, sửa chữa cần ngừng hoạt động của CHK, sân bay.

- Giấy chứng nhận khai thác CHK, sân bay bị thu hồi.

Mặt khác, Điều 45 Nghị định 05 có nêu trong thời gian không quá 24 giờ, người khai thác CHK, sân bay phải báo cáo cho cảng vụ hàng không về việc đóng tạm thời CHK, sân bay trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường khác uy hiếp đến an toàn hàng không, an ninh hàng không.

Giám đốc cảng vụ hàng không có trách nhiệm xem xét, ra quyết định đóng tạm thời CHK, sân bay trong thời gian không quá 24 giờ và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam.

Trong thời gian 24 giờ khi nhận được tờ trình của Cục Hàng không Việt Nam, bộ trưởng Bộ GTVT quyết định việc đóng tạm thời CHK, sân bay. Trường hợp không chấp thuận, Bộ GTVT có văn bản trả lời người đề nghị, nêu rõ lý do. Cơ quan quyết định đóng tạm thời CHK, sân bay quyết định cho phép CHK, sân bay hoạt động trở lại sau khi các lý do đóng tạm thời bị loại bỏ.