Cảnh báo nạn mạo danh lãnh đạo, người thân lãnh đạo để lừa đảo

Theo Bộ Công an, các đối tượng mạo danh thường can thiệp vào hoạt động xử lý vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng; lừa đảo, can thiệp trong lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, tuyển dụng cán bộ, xin cấp dự án…

NGUYỄN ĐỨC