Cảnh giác với các hoạt động tấn công mạng

Căn cứ thông báo của Bộ Công an về chiến dịch tấn công của các nhóm tội phạm mạng nhằm vào các trang, Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM vừa khuyến cáo đến các đơn vị, sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố hết sức cảnh giác.

Theo đó, các đơn vị phải khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo mật và cảnh giác các hoạt động tấn công mạng.

Trong đó, cảnh giác các hoạt động thu thập thông tin, dữ liệu công khai trên mạng Internet về các hệ thống trang, Cổng thông tin điện tử. Đặc biệt là các hệ thống trang, Cổng thông tin điện tử sử dụng các giải pháp công nghệ của Microsoft như ASP.NET, SharePoint cần tiến hành rà quét việc khai thác lỗ hổng bảo mật; các lỗ hổng cho phép tin tặc kích hoạt thực thi mã độc từ xa để kiểm soát hệ thống máy chủ web.

Ngoài ra, cần cập nhật, vá lỗ hổng bảo mật MS17-010 trên hệ điều hành Windows để phòng, chống tấn công lây lan, chiếm quyền kiểm soát các máy tính trong hệ thống mạng.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Công ty TNHH MTV phát triển Công viên phần mềm Quang Trung và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo mật (nếu có) đối với các hệ thống dùng chung đặt tại Trung tâm Dữ liệu của thành phố.

Thanh Hóa xin cơ chế đặc thù thêm 10 phó giám đốc sở

Thanh Hóa xin cơ chế đặc thù thêm 10 phó giám đốc sở

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Đỗ Minh Tuấn vừa ký văn bản gửi Bộ Nội vụ đề nghị xem xét, báo cáo Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy xin thêm 10 phó giám đốc sở như Hà Nội và TP.HCM.