Chỉ dùng vốn ODA cho đầu tư phát triển

Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của ODA đối với phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, nhất là đối với phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực bộ máy. Công tác quản lý ODA có nhiều tiến bộ, chặt chẽ hơn, tuy nhiên còn tồn tại bất cập, hạn chế.

Do đó sắp tới phải thắt chặt quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản vay ODA, kể cả các dự án hỗ trợ kỹ thuật. Phải chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn để dòng vốn này đi vào phục vụ phát triển tốt hơn. Rà soát, cắt giảm các khoản chi không cần thiết trong các dự án ODA như mua ô tô.

Thủ tướng nhất trí với các ý kiến rằng phải có tiêu chí rõ ràng hơn, đâu là chi đầu tư phát triển, đâu là chi thường xuyên trong các dự án ODA. Thủ tướng giao Bộ Tài chính làm rõ khái niệm này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các chương trình, dự án ODA và các hiệp định đã ký từ năm 2017 về trước cần thực hiện theo Nghị quyết 49 của Quốc hội. Các khoản vay ODA mới chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển, không dùng cho chi thường xuyên.

Sửa Luật Đất đai và kỳ vọng của Nhân dân vào Quốc hội

Sửa Luật Đất đai và kỳ vọng của Nhân dân vào Quốc hội

(PLO)- Sự kỳ vọng có được một đạo luật chất lượng, khai phóng những điểm nghẽn liên quan đến cơ chế dịch chuyển đất đai thôi thúc người dân đóng góp ý kiến và đã có đến hơn 12 triệu lượt ý kiến góp ý cho đạo luật này