Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi có chỉ đạo về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

(PLO)- Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, khuyến khích mở rộng, đa dạng loại hình xã hội hóa không có nghĩa làm mất hoặc thu hẹp quyền lợi chính đáng của người dân...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi về tiến độ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập TP.HCM.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi chỉ đạo TP.HCM phải xác định việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP là một trong những nhiệm vụ lớn, quan trọng, có tác động đến mọi thành phần xã hội.

“Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, khuyến khích mở rộng, đa dạng loại hình xã hội hóa không có nghĩa làm mất hoặc thu hẹp quyền lợi chính đáng của người dân trong việc thụ hưởng các dịch vụ công, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa” – Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

TP.HCM: Sắp xếp đơn vị sự nghiệp không có nghĩa là làm mất quyền lợi của người dân-sap-xep-don-vi-su-nghiep-cong-lap.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ ngày 8-4. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch Phan Văn Mãi giao thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch địa phương và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc trong thời gian qua.

Từ đó, khẩn trương xây dựng phương án tự chủ tài chính của đơn vị, làm cơ sở thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị sự nghiệp trực thuộc giai đoạn 2024 - 2025 và 2026-2030 đúng quy định.

Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị tổng hợp kết quả rà soát việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, tham mưu UBND TP trình Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND TP, các bộ, ngành Trung ương theo quy định.

Sở TT&TT được giao khẩn trương hoàn thiện đề án sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn TP, tham mưu UBND trình Ban Thường vụ Thành ủy; hoàn thành trong tháng 4-2024.

Chủ tịch Phan Văn Mãi giao Sở Tài chính chủ trì nghiên cứu vận dụng Nghị quyết 98/2023 tham mưu UBND TP ban hành hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền thống nhất chủ trương thực hiện thí điểm ban hành danh mục định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công trên địa bàn TP. Đồng thời, thí điểm quản lý, sử dụng tài sản công và thí điểm ổn định khoán quỹ lương của đơn vị sự nghiệp trong khoảng thời gian nhất định.

Sở Tài chính cũng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, đề xuất UBND TP phân cấp, ủy quyền cho sở, ngành, đơn vị sự nghiệp phê duyệt đề án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn TP nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện; hoàn thành trong tháng 5-2024.

Chủ tịch TP.HCM cũng giao Sở Nội vụ chủ trì mời chuyên gia, tư vấn để nghiên cứu, tham mưu UBND TP thực hiện việc chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần theo đúng quy định.

Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH nghiên cứu, đánh giá hiệu quả mô hình hoạt động của trường cao đẳng dạy nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, tham mưu UBND TP chỉ đạo triển khai thực hiện hoặc thí điểm thực hiện theo đúng thẩm quyền quy định.

Trước đó, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ vào ngày 8-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận TP chậm sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện tinh giản biên chế TP do khối lượng quá lớn.

TP đã yêu cầu sở, ngành rà soát, tính toán phương án, ngồi lại với các đơn vị để sắp xếp.

“TP có kiến nghị làm sao khoán quỹ lương rồi mới thực hiện sắp xếp ĐVHC, đơn vị sự nghiệp công lập và tính được biên chế, chứ tính biên chế hiện hữu hàng năm thì không thúc đẩy tinh giản biên chế được” – ông Mãi nói và cho biết đối với việc tiếp nhận các đơn vị sự nghiệp công lập Trung ương, sau khi TP tính toán sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tại TP thì TP sẵn sàng nhận lãnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm