Chùm ảnh 1 số hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhật

Chùm ảnh 1 số hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhật ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yamaguchi Natsuo, Chủ tịch Đảng Công minh.

Chùm ảnh 1 số hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhật ảnh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Công minh Yamaguchi Natsuo.

.Chùm ảnh 1 số hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhật ảnh 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Công minh Yamaguchi Natsuo.

Chùm ảnh 1 số hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhật ảnh 4
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Chùm ảnh 1 số hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhật ảnh 5
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chào mừng.

Chùm ảnh 1 số hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhật ảnh 6
Các doanh nghiệp chuyển đổi số Nhật Bản tham dự buổi làm việc.

Chùm ảnh 1 số hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhật ảnh 7
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dược phẩm Shionogi đến chào xã giao.

Chùm ảnh 1 số hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhật ảnh 8
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dược phẩm Shionogi.

Chùm ảnh 1 số hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhật ảnh 9
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số trường đại học và Tập đoàn của Nhật Bản.

Chùm ảnh 1 số hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhật ảnh 10
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo.

Chùm ảnh 1 số hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhật ảnh 11
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Trường Đại học Hiroshima

Chùm ảnh 1 số hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhật ảnh 12
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Trường Đại học Hiroshima Shinji Kaneko.