Cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội

Ngày 11-9, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có buổi làm việc với Bộ Tổng tham mưu về tiếp tục cơ cấu lại các doanh nghiệp quân đội.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Doanh nghiệp quân đội là lực lượng nòng cốt của quân đội, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, tham gia xây dựng kinh tế góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đồng thời sản xuất sản phẩm phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: MOD

Theo Đại tướng, thời gian qua việc quán triệt, triển khai cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đã được triển khai đúng hướng, đạt được nhiều kết quả quan trọng song cần phải được đẩy mạnh hơn nữa.

Đại tướng yêu cầu Bộ Tổng tham mưu tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp, tiếp tục rà soát, đánh giá, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các nhà máy, doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cơ cấu lại cho phù hợp.

Trong đó cần lưu ý việc cơ cấu, sắp xếp lại các nhà máy, doanh nghiệp quân đội phải trên cơ sở phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Bên cạnh đó, Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc xắp xếp, kiện toàn tổ chức biên chế, giải quyết chính sách cho người lao động...

Trước đó, đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Tổng tham mưu báo cáo xây dựng đề án hình thành các tổng công ty, một số kết quả thực hiện đề án “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020” và phát biểu ý kiến về đề án trên.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm