Có quy định mức thưởng tết cho người lao động?

Vậy xin hỏi quy định pháp luật hiện nay có quy định mức thưởng tết cho người lao động hay không?

Nguyễn Ngọc Thúy (ngocthuy@gmail.com)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 1 Điều 103 Bộ luật Lao động năm 2012, tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Căn cứ quy định nêu trên thì pháp luật hiện hành không quy định mức thưởng tết cho người lao động.

Như vậy, mức thưởng là bao nhiêu là do người sử dụng lao động quyết định dựa trên kết quả lao động của người lao động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, mức thưởng cho người lao động không phải chỉ duy nhất người sử dụng lao động được quyền định đoạt. Theo khoản 2 cùng điều luật trên, quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực vào ngày 1-1-2021) cũng có quy định tương tự.

Do đó, trước khi quyết định thưởng cho người lao động, doanh nghiệp đều phải tham khảo ý kiến của công đoàn, tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Mức thưởng phải được công khai để người lao động biết.