Loại cán bộ sắp về hưu đi Canada học xổ số

Loại cán bộ sắp về hưu đi Canada học xổ số

Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu Công ty xổ số Bình Phước rà soát, nếu thấy cần thiết thì tham mưu để UBND tỉnh điều chỉnh danh sách, kế hoạch đoàn đi Canada 
“học về xổ số”.
Văn bản mới nhận từ ngày 6 đến 11-1 (phần 2)

Văn bản mới nhận từ ngày 6 đến 11-1 (phần 2)

Về chế độ thu, nộp phí hoạt động chứng khoán; bổ sung mức hỗ trợ phát triển sản xuất; bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội; quy định việc mở, sử dụng tài khoản ngoại tệ để đầu tư ra nước ngoài...