ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM công bố điểm chuẩn từ 14-21,2

Theo đó, điểm chuẩn của trường dao động từ 14 đến 21,2 điểm, trong đó ngành khai thác vận tải lấy điểm chuẩn cao nhất là 21,2 điểm. 

ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM công bố điểm chuẩn từ 14-21,2 ảnh 1
ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM công bố điểm chuẩn từ 14-21,2 ảnh 2
ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM công bố điểm chuẩn từ 14-21,2 ảnh 3