Từ khóa:

#điểm sàn xét tuyển
Tìm thấy 11 kết quả
Điểm xét vào đại học ‘nhảy múa’

Điểm xét vào đại học ‘nhảy múa’

(PL)- Điểm sàn các trường ĐH đều tăng so với năm 2019, thậm chí thay đổi liên tục do phụ thuộc thí sinh xác nhận nhập học ở các phương thức khác.