DN khai thác số viễn thông tối thiểu 6 tháng sau trúng đấu giá

Từ ngày 1-6-2021, Quyết định 16/2021/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet sẽ có hiệu lực.

Quyết định này quy định về đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet; chuyển nhượng quyển sử dụng kho số viễn thông được phân bổ thông qua đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.

Kho số viễn thông (số điện thoại) được đấu giá quyền sử dụng là các mã, số viễn thông có cấu trúc đặc biệt nằm trong quy hoạch kho số viễn thông.

Kho số viễn thông đấu giá quyền sử dụng được xem xét, lựa chọn từ kho số viễn thông chưa phân bổ cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo điều 13 của quyết định này thì điều kiện được tham gia đấu giá mã, số viễn thông là:

- Doanh nghiệp, tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam; phải đáp ứng được yêu cầu về tài chính, kỹ thuật phù hợp đối với từng loại mã, số viễn thông được đấu giá theo quy hoạch và quy định về quản lý kho số viễn thông;

- Phải cam kết triển khai việc đưa mã, số viễn thông vào khai thác, sử dụng tối thiểu 6 tháng sau khi trúng đấu giá.

- Phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan trước khi tham gia đấu giá...

- Có giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông phù hợp với loại, mã số viễn thông được đấu giá...

Danh mục kho số viễn thông được đấu giá sẽ được Bộ TT&TT công bố theo từng thời kỳ, căn cứ vào Quy hoạch kho số viễn thông và tình hình thực tế của thị trường viễn thông Việt Nam.

Đấu giá tên miền Internet “hot”

(PL)- Đây là nội dung đáng lưu ý nên tại Quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

Có bảng cấm, vẫn vô tư đổ rác

Có bảng cấm, vẫn vô tư đổ rác

(PLO)-  Dù đã treo bảng “cấm đổ rác” nhưng tình trạng đổ rác trên một số tuyến đường tại khu vực TP.HCM vẫn liên tục tiếp diễn.
'Tổ ấm tôi mơ': Góp phần lan tỏa ước mơ của các bạn trẻ

'Tổ ấm tôi mơ': Góp phần lan tỏa ước mơ của các bạn trẻ

(PLO)-  Kể từ ngày phát động cuộc thi (1-7-2022) đến nay, Ban tổ chức Cuộc thi viết “Tổ ấm tôi mơ” đã nhận được nhiều bài dự thi của những người trẻ ở nhiều ngành nghề khác nhau như dược sĩ, cán bộ chiến sĩ công an, người dẫn chương trình, biên tập viên, giảng viên đại học…