Đồng Tháp tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử địa phương

Các đối tượng thực hiện mô hình sẽ được tuyên truyền lịch sử, văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương thông qua việc liên kết giữa bảo tàng tỉnh và các trường học cùng các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan, trải nghiệm... thông qua kho cơ sở bảo tàng và các hiện vật trưng bày tại bảo tàng tỉnh.

Theo đánh giá của lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, mô hình giáo dục này được triển khai từ tháng 5-2017 đến nay được tổ chức thành công đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức của giáo viên, học sinh, các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của di sản, di tích trong công tác giáo dục truyền thống lịch sử-văn hóa cho thế hệ trẻ.