Dự án Đường sắt Hà Nội: Tăng 339 triệu USD vì trượt giá

Cũng theo Bộ GTVT, trong quá trình triển khai dự án phải thay đổi về phương án nhà ga từ hai tầng thành ba tầng dẫn đến tăng so với bước lập dự án hơn 84 triệu USD. Ngoài ra, bổ sung 13,5 triệu USD cho hạng mục xử lý nền đất yếu khu Depot; gần 2 triệu USD cho hạng mục đường tránh quốc lộ 6; gần 3,2 triệu USD điều chỉnh vật liệu vỏ tàu từ thép chịu khí hậu sang thép inox... Những nguyên nhân này khiến tổng mức đầu tư của dự án tăng thêm so với đầu tư được duyệt ban đầu là 339,1 triệu USD.

Thông cáo trên không nêu hướng kiểm điểm nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về việc chất lượng thiết kế cơ sở hạn chế dẫn đến phải điều chỉnh, chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, kéo dài thời gian thi công làm tăng tổng mức đầu tư và phải điều chỉnh dự án.

THÀNH VĂN