Nhậu say có người đưa về?

Nhậu say có người đưa về?

Nửa đêm, cô gái say bia nôn thốc nôn tháo cạnh gốc cây. Chiếc áo bị tốc ngược lên. Hai chàng trai xốc cô lên xe, lao đi trong sự giãy giụa yếu ớt và những tiếng lảm nhảm.