Hà Nội giảm 231 đơn vị sự nghiệp công lập​

sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP; tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện theo hướng tinh gọn, phù hợp thực tiễn... Kết quả là đã rút gọn từ 607 đơn vị xuống còn 376 đơn vị (giảm 231 đơn vị).

Đặc biệt, Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở cũng như phòng ban thuộc UBND các quận, huyện, thị; sắp xếp 70 ban quản lý dự án thành 41 ban quản lý dự án (giảm 41,4%); hoàn thành việc tổ chức lại Quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ phát triển đất và Quỹ bảo vệ môi trường...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Chính thức giảm 2% thuế VAT đến hết 30-6-2024

Chính thức giảm 2% thuế VAT đến hết 30-6-2024

(PLO)- Quốc hội đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế VAT từ 1-1-2024 đến hết 30-6-2024 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế VAT 10%, trừ một số hàng hoá đặc thù.

Đến năm 2050, Bến Tre phấn đấu trở thành nơi đáng sống

Đến năm 2050, Bến Tre phấn đấu trở thành nơi đáng sống

(PLO)- Theo quy hoạch, kinh tế xã hội của tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ được tổ chức thành 3 vùng kinh tế - xã hội và 5 hành lang kinh tế. Phấn đấu đến năm 2050, Bến Tre phát triển thịnh vượng. 

An ninh cơ sở cốt ở dân!

An ninh cơ sở cốt ở dân!

(PLO)- Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Quốc hội thông qua là một nỗ lực lớn của ban soạn thảo nhằm kiện toàn một lực lượng tham gia vào công tác bảo đảm an ninh trật tự.