Hoàn thành Nhà máy alumin Nhân Cơ (Đắk Nông) trong quý IV

Ngoài việc tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành nhà máy, tập đoàn sẽ tiếp tục làm việc với các bộ, Chính phủ để giải quyết các chính sách thuế VAT đối với alumin xuất khẩu và phí môi trường đối với bauxite.

Cũng theo Vinacomin, tiền lương bình quân toàn tập đoàn là 7,7 triệu đồng/người/tháng, trong đó thợ lò lâu năm được khoảng 10 triệu đồng (500 USD), thấp hơn so với các nước trong khu vực ở mức 1.000-2.000 USD.

TRÀ PHƯƠNG