Khó thu hồi nhà, đất công sử dụng sai mục đích

Theo Sở Tài chính, TP.HCM có 12.832 địa chỉ nhà, đất công. Trong đó, TP.HCM quản lý hơn 10.800 địa chỉ, còn lại là do các cơ quan trung ương quản lý. Trong số này có hơn 7.900 địa chỉ tiếp tục sử dụng, 320 địa chỉ phải thu hồi và gần 1.750 địa chỉ được duyệt bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cả hai khối trung ương và TP.HCM quản lý.

Thời gian qua đã bán đấu giá và chuyển nhượng quyền sử dụng đất 423/938 mặt bằng, thu được hơn 3.800 tỉ đồng. Bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức đang thuê 167/569 địa chỉ, thu gần 4.000 tỉ đồng.

Theo Sở Tài chính, trong số mặt bằng phải thu hồi có 41 trường hợp là rất khó thực hiện. Đa phần các địa chỉ nhà, đất này hiện sử dụng không đúng mục đích và sai công năng hoặc không phù hợp quy hoạch.

Vướng mắc phổ biến mà nhiều quận, huyện “kêu” là công tác thẩm định giá. Ông Đỗ Đông Hướng, Trưởng phòng Tài chính vật giá, Sở Tài chính, cho biết trước Luật Đất đai 2013, việc thẩm định giá có thể dựa vào thông tin thu thập trên thị trường gồm có thông tin đã giao dịch thành công hoặc những thông tin đang chào mua, chào bán vẫn được sử dụng. Tuy nhiên, sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, công tác xác định phương án giá đất được chuyển từ ngành tài chính sang ngành TN&MT. Bộ TN&MT đã ban hành thông tư mới hướng dẫn việc thẩm định giá. Trong đó, phương pháp so sánh giá phải căn cứ vào ba thông tin chuyển nhượng thành công trên thị trường. “Sau khi Bộ TN&MT ban hành thông tư này thì việc thẩm định giá gặp rất nhiều khó khăn, dù sau này Bộ TN&MT có ban hành thêm một văn bản có điều chỉnh một số nội dung nhỏ, cũng đã tháo gỡ được phần nào cho quá trình thẩm định giá nhưng việc phải tìm ra ba thông tin chuyển nhượng thành công trên thị trường là rất khó khăn” - ông Hướng nói. “Sở ghi nhận những khó khăn này của các quận, huyện và đã có văn bản báo cáo kiến nghị Bộ Tài chính” - ông nói.

Trước đó, trong các buổi giám sát của thường trực HĐND, các quận, huyện cũng phản ánh hiện nay đa phần các chuyển nhượng thành công trên thị trường khi thể hiện trong hợp đồng có giá rất thấp do bên mua và bên bán khai không đúng giá thực tế để tránh việc phải nộp thuế nhiều. Do đó, việc căn cứ vào các chuyển nhượng này cũng không sát với giá thị trường.

Bộ Tài chính cũng đã có văn bản đề nghị Bộ TN&MT sửa đổi thông tư đã ban hành nhưng đến nay vẫn chưa sửa. Trong thời gian chờ Bộ TN&MT sửa đổi thì vẫn phải thực hiện theo các quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, Sở Tài chính đề nghị các quận, huyện phối hợp với các văn phòng đăng ký đất đai thu thập thêm thông tin để đẩy nhanh công tác xác định giá đất” - ông Hướng cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm